Praktijkinformatie

Spreekuren

Spreekuren

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.
De praktijk is de hele dag telefonisch bereikbaar, het is voor de assistentes prettig als u zich aan de onderstaande tijden wilt houden.
.
Aanvragen huisbezoek : 8:00-11:00
Afspraken maken : 8:00-12:00
.
Tussen 12:30 en 14:30 is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
.
Voor een reguliere afspraak wordt 15 minuten ingepland. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, geeft dit dan door aan de assistente. Het kan zijn dat de assistente vraagt naar de reden voor de afspraak om de mate van spoed en de benodigde tijd in te schatten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Wij stellen het op prijs als u, indien u verhinderd bent, ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten.
.
Vanaf 1 juli 2020 is onze praktijk het hele jaar door geopend en zal er niet meer worden waargenomen door andere praktijken.

Huisbezoek

Een huisbezoek is bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet in staat zijn om naar de praktijk te komen.
Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken tussen 8:00 – 11:00.
Visites worden in principe in de middag gepland.

Afspraak Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
.
De assistente heeft dinsdag, woensdag en donderdag een eigen spreekuur voor veelvoorkomende handelingen als:

 • het verbinden van kleine verwondingen
 • verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • injecties, bijvoorbeeld vitamine B12
 • urine controle op blaasontsteking of zwangerschap
 • controle bloedarmoede
 • zwachtelen en tapen
 • het meten van de bloeddruk 
 • het controleren van de glucose 
 • wrattenspreekuur

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
.
Iedere werkdag na 17:00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de huisartsenpost Maastricht en Heuvelland geopend. De huisartsenpost belt u alleen als u met spoed medische hulp nodig heeft. Uw hulpvraag heeft spoed als het niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur.
.
Een afspraak maakt u telefonisch.
Het telefoonnummer van de huisartsenpost is
043 7500 123


.
Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
.
De huisartsenpost Maastricht en Heuvelland is gevestigd naast de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Coronavirus

Huisarts Pottenberg

Praktische informatie

Bij Huisartsenpraktijk Pottenberg werken huisartsen Mw. drs. C.P.M. Theunissen en dhr. drs. F.J.P.G. Lusthuis. Zij beoefenen de algemene huisartsenzorg en ze handelen zoveel mogelijk conform de NHG richtlijnen en standaarden.

Herhaalmedicatie

Herhaalrecepten kunt u nu aanvragen op telefoonnummer: 043-3433809 keuze no 2.
.
Het is belangrijk dat u rustig en duidelijk de naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer inspreekt van degene voor wie u een recept wilt aanvragen.
.
Spreek vervolgens duidelijk in om welk medicament het gaat, de sterkte ervan en hoe vaak u het gebruikt. Al deze informatie is nodig ter controle van onze gegevens en om een zorgvuldige aflevering van de medicijnen te waarborgen. Geef ook aan bij welke apotheek u de medicijnen wilt ophalen.
.
Aanvragen voor 10:00 uur ingesproken liggen dezelfde middag in de apotheek voor u klaar. Na 10:00 u ingesproken zijn de medicijnen de volgende dag bij de apotheek.

Inschrijven praktijk

Huisartsenpraktijk Pottenberg neemt momenteel nieuwe patiënten aan; voorwaarde is een adres in Maastricht-West (westelijke maasoever). 

Adreswijziging

Heeft u een nieuw adres? Geef het aan ons door:

Praktijkondersteuning

Wij bieden zorg voor mensen met een chronische ziekte. Wij hebben in samen werking met ZIO Maastricht(link website https://www.zio.nl/)(Zorg In Ontwikkeling) multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). 

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. Onze praktijkondersteuners (POH) zijn hierbij aanspreekpunt Een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de geboden zorg in een zorgprogramma.
.
U kunt bij ons terecht voor de volgende zorgprogramma’s:

 • Zorgprogramma Astma en COPD
 • Zorgprogramma Diabetes
 • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart – en vaatziekten)

Zorgprogramma Astma en COPD

Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Er wordt veel aandacht besteed aan  inname van medicatie. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement.

Psychologische zorg en POH-GGZ

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid, angstklachten of stress, kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw huisarts. In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

Na verwijzing van uw huisarts kunt u terecht bij een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ is gespecialiseerd om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. Bekijk deze pagina voor meer informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Klacht over praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Vanzelfsprekend doen de medewerkers van onze praktijk er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen.
.
Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken en geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus genomen bent, onheus bent bejegend of u zijn andere tekortkomingen in onze praktijk opgevallen.
.
Wij willen dat dan zo snel mogelijk met u bespreken om zodoende hiervan te leren of zaken te veranderen. Samen kunnen wij proberen tot een goede afhandeling te komen.
.
U kunt ons ten alle tijde hierover bellen, of als u dat liever wilt dit formulier invullen:

Klacht versturen naar de praktijk

  Translate »
  Call Now Button